ครอบครัวเข็มภูเขียว

ครอบครัวเข็มภูเขียว
ถ้าเราไม่รู้จักแสวงหาความรู้ ความรู้ก็ไม่มาหาเรา '' เคล็ดลับของสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย ''

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เพลงการบวก

ผีเสื้อบินมาแล้ว บินมาแล้ว บินมา 5 ตัว
หนูๆๆนับดูให้ทั่ว หนูๆๆนับดูให้ทั่ว บินมา 2 ตัว
รวมเป็นกี่ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: